Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona Główna / Impressum

Impressum:
Zott Polska Sp. z o.o.
ul. Chłodnicza 6
45-315 Opole
Tel. 77 44 34 200
Fax: 77 44 34 205
E-mail: zott@zott.com.pl
E-mail: jogobella@zott.com.pl
Internet: www.zott.pl

NIP: 899-02-04-006
Krajowy Rejestr Sądowy 44920
Sąd Rejonowy w Opolu
Wysokość kapitału zakładowego 33.500.000 PLN

Wyłączenie odpowiedzialności:
Zott Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizacje, poprawność, kompletność oraz jakość przedstawionych informacji. Roszczenia materialno-prawne lub wynikające z prawa własności intelektualnej wysuwane przeciwko Zott Polska Sp. z o.o., a spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie przedstawionych informacji względnie przez wykorzystanie błędnych i niezrozumiałych informacji, nie przysługuje, o ile ze strony Zott Polska Sp. z o.o. nie udowodniono żadnego umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. Oferta nie ma charakteru wiążącego. Zott Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie wyłączne prawo do zmieniania, uzupełniania, usuwania oraz czasowego lub stałego zawieszenia publikacji, bez wcześniejszego powiadomienia.

Odsyłacze i linki:
Pomimo starannej kontroli treści zawartych na stronie nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych linków. Za treści umieszczone na zewnętrznych linkach całkowitą odpowiedzialność ponosi ich twórca.

Prawa autorskie:
Prawo kopiowania treści przygotowanych i publikowanych przez Zott Polska Sp. z o.o. przysługuje wyłącznie Zott Polska Sp. z o.o. Powielanie, używanie zawartości lub drukowanie publikacji bez wyraźnej zgody Zott Polska Sp. z o.o. jest zabronione.